Już po raz drugi Prezydent Miasta Ruda Śląska wraz z Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. oraz Śląskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym przy współudziale Banku Spółdzielczego w Gliwicach organizuje konferencję gospodarczą dla rudzkich przedsiębiorców. W tym roku tematem przewodnim konferencji będą perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszego miasta w latach 2014 – 2020. Dzięki temu nasze lokalne firmy będą mogły dowiedzieć się między innymi, jakiego rodzaju instrumenty wsparcia oferować będzie Urząd Miasta, jakie są możliwości finansowania działalności gospodarczej za pomocą instrumentów bankowych, ale przede wszystkim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opowiedzą o założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, który przez najbliższe 7 lat będzie głównym źródłem wsparcia przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej. Swoją aktualną ofertę wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw przedstawi również Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Chorzowie między innymi zaprezentuje funkcjonalność nowoczesnych elektronicznych usług adresowanych miedzy innymi dla naszych przedsiębiorców.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 10.04.2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Śląskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 26.

Szczegółowych informacji udziela:

Tomasz Bednarek

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.,

ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 77 86,

email: tbednarek@rarinwestor.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

beznazwy

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z firmą PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 1 października realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. : „HACCP znaczy ZDROWY: profesjonalizacja kadr śląskich mikroprzedsiębiorstw  branży spożywczej, w zakresie jakości HACCP”.

ADRESAT: Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego działających w branży spożywczej oraz turystycznej (sekcja dot. wyżywienia) i ich pracowników/właścicieli pracujących/zamieszkujących na obszarze śląska.

FORMY WSPARCIA: Projekt daje możliwość udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach:

1. Audytor Wewnętrzny systemu HACCP  – zakończone egzaminem

2. Pełnomocnik systemu HACCP – zakończone egzaminem

oraz wybranym firmom skorzystania z BEZPŁATNEGO doradztwa w zakresie HACCP.

Więcej na temat projektu na stronie www.haccp.katowice.pl

 

Bliższych informacji udziela:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15

40-084 Katowice

tel. 032 781 48 53

fax 032 351 11 86

Comments Komentowanie nie jest możliwe

fk_mikro_2014

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy po raz dziesiąty oganizuje Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku. Misją konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych a jego celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnej społeczności, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes. Konkurs przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Pula nagród w konkursie wynosi 85 000 zł. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2014. Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach, po 15 000 zł każda. Kapituła Konkursu może uhonorować wybrane firmy dodatkowymi wyróżnieniami.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje związane z konkursem znajdą Państwo na poniższej stronie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy:

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 13 kwietnia 2014 roku.  Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Partnerem merytorycznym konkursu jest Microfinance Centre oraz Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczości.

Zachęcamy rudzkie mikroprzedsiębiorstwa do udziału w konkursie.

 

Bliższych informacji udziela:

Sekretariat konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2014″

ul. R.Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa,

tel. 22 826 83 24 wew.21,

e-mail: mikro@kronenberg.org.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

logo_pup
W ramach projektu „Zacznij od  dziś. Projekt aktywizacji osób bezrobotnych” dofinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 70 osób bezrobotnych  zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, będzie mogło uzyskać aż 21 500 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dlatego, wszystkie osoby  bezrobotne, posiadające pomysł na własny biznes, a także zorganizowane i gotowe  do podjęcia trudu prowadzenia własnej firmy, zachęcamy do kontaktu z doradcą pracy.
Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej  to świetna okazja na wkroczenie na nową drogę rozwoju zawodowego, sprawdzenie  swoich możliwości, umiejętności i kompetencji podczas prowadzenia własnego  przedsiębiorstwa. To także doskonała szansa dla osób ceniących sobie  niezależność zawodową na wzięcie sprawy w swoje ręce, na samodzielną troskę o  kształtowanie swojej pozycji i kariery zawodowej w ramach prowadzonego  biznesu.
Jeśli jesteś gotowy podjąć te wszystkie  wyzwania?
Nasz projekt skierowany jest właśnie do Ciebie! Nasi doradcy pracy  czekają na kontakt  z Tobą!
Nie przegap swojej szansy i już dziś dowiedz  się więcej o procedurze składania wniosku!
Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje  pytania!
Projekt współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bliższych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16 41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88

e-mail: karu@praca.gov.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Logo

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie wykorzystują narzędzia internetowe są w stanie szybciej zwiększyć przychody i zatrudnienie oraz uzyskać większy zasięg działania i poziom eksportu.

Handel elektroniczny jest branżą, której funkcjonowanie jest uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z jedną ustawą, która regulowałaby całe spektrum zagadnień związanych z e-commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów, w szczególności wśród przedsiębiorców. Pomocne w tym zakresie są inicjatywy, które stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest właśnie Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców funkcjonujący przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. E-PUNKT to miejsce, w którym dostępne są informacje związane z działalnością prowadzoną w Internecie. Serwis pozwala przedsiębiorcom i konsumentom lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z zakupami przez Internet.

Do głównych zadań e-PUNKTU należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-PUNKT realizuje poprzez podejmowanie takich działań, jak e-seminaria, publikacja materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-PUNKTU pod adresem e-punkt.gov.pl, na której udostępniane są informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego, publikacje elektroniczne (e-booki), infografiki edukacyjne oraz nagrania z wykładów eksperckich.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: e-punkt.gov.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

logo

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości jest organizacją non-profit i działa na rzecz rozwijania i wspierania mikro przedsiębiorczości w Polsce. Głównym celem działania fundacji jest realizacja projektów, które wspierają postawy innowacyjne i przedsiębiorcze w istniejących mikro firmach a także projekty, które pomagają tworzyć nowe przedsiębiorstwa (start up) oparte na wiedzy i przetwarzaniu informacji.

Na stronie internetowej fundacji każda firma może znaleźć informacje z następujących obszarów prowadzenia działalności gospodarczej:

- zatrudnianie

- zarządzanie

- administracja

- podatki i rachunkowość

- promocja i reklama

- IT

- prowadzenie działalności

- wzory dokumentów

Więcej informacji o prowadzeniu i zarządzaniu mikro firm znajduje się na stronie Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości: www.mikroporady.pl 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Rzeczpospolita opublikowała dnia 3.12.2013 r. doroczny Ranking LISTA 2000 – największe polskie przedsiębiorstwa oraz po raz pierwszy Ranking Eksporterów.

W rankingu LISTA 2000 obejmującym polskie firmy o największych przychodach ze sprzedaży znalazły się trzy firmy z Rudy Śląskiej, które zajęły następujące pozycje na liście:

314 – Huta Pokój S.A.

909 – Euroblacha SA,

1028 – Lambertz Polonia Sp. z o.o.

W porównaniu do rankingu z 2012 roku, firmy z Rudy Śląskiej nieznacznie spadły na niższe pozycje.

W Rankingu Eksporterów obejmującym polskie firmy o największych przychodach z eksportu znalazła się jedna firma z Rudy Śląskiej – Huta Pokój S.A., która zajęła 149 pozycję.

 

Źródło: Dodatek do gazety Rzeczpospolita z dnia 3.12.2013 r.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

ulotka mikro

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu zaprasza na bezpłatne (dofinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej) szkolenie „Efektywne zarządzanie finansami firmy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do mikroprzedsiebiorstw i ich pracowników.

Kurs oraz doradztwo w zakresie „Efektywne zarządzanie finansami firmy” obejmuje 48 godzin szkolenia oraz średnio 6 godzin doradztwa/osobę.

Ramowy program kursu:

1. Charakterystyka i regulacje prawne mikroprzedsiębiorstwa.

3. Kadry i płace.

2. Podatki w mikroprzedsiębiorstw.

4. Źródła finansowania przedsiębiorstwa – planowanie i zarządzanie.

5. Monitorowanie i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

6. Ryzyko działalności gospodarczej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli, wspólników i pracowników mikroprzedsiębiorstw:

- zatrudniających średniorocznie mniej niż 10 pracowników posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego,

- osiągających roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości 2 milonów euro.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały ze wsparcia pomostowego w ramach projektów z Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 PO KL

Uczestnikami szkolenia mogą być:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, wspólnicy,
- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

Miejsce prowadzenia szkolenia:
Centrum Kształcenia Zawodowego Bytom ul. Powstańców Śląskich 6.

Stała rekrutacja do udziału w szkoleniu prowadzona jest w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu pod nr. tel. 32 281 4337, kom. 697818591.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdaje dotacje z działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym programu „Innowacyjna gospodarka”. Aby sprostać kryterium innowacyjności, technologia nabywana lub adrażana w trakcie inwestycji nie może być stosowana na świecie dłużej niż 3 lata, lub dłużej niż 3 lata, pod warunkiem, że stopień jej rozpowszechnienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%. Ponadto firma musi zagwaramtować, że w wyniku realizacji projektu na rynek zostanie wprowadzony nowy lub zasadniczo ulepszony produkt.

Do kluczowych czynników niezbędnych do przejścia przez etapy oceny formalnej i merytorycznej w tego typu projektach można zaliczyć:

- wykonalność projektu pod względem prawnym i technicznym na dzień składania wniosku, określoną na podstawie weryfikacji posiadanych licencji, pozwoleń, koncesji i innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji,

- wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów (innowacja produktowa o znaczeniu światowym),

- firma-wnioskodawca posiada prawa własności przemysłowej, które będą wykorzystane w ramach realizaji projektu lub produkt/technologia użyta w projekcie została objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej,

- projekt wykorzystuje wyniki uprzednio prowadzonych prac badawczo-rozwojowych,

- pozytywny wpływ projektu na polityki horyzontalne UE,

- wzrost zatrudnienia w firmie, czyli stworzenie nowych etatów dzięki realizacji inwestycji.

 

Bliższych informacji udziela:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25

e-mail: biuro@parp.gov.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Rządowy program wsparcia dla małych i średnich firm rozpoczął działalność pod nazwą „Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis”. Program polega na udzieleniu gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych małym i średnim firmom w bankach komercyjnych i spółdzielczych. Gwarancje kredytowe są przeznaczone dla firm posiadających zdolnośc kredytową i są udzielane do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln zł. Zaletą programu jest minimum formalności, ponieważ przedsiębiorca może wystąpić o gwarancje w banku, w którym ubiega się o kredyt. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Koszt pomocy to 0,5 rocznie od kwoty gwarancji, przy czym do 31 grudnia 2013 r. prowizja nie będzie pobierana.

Gwarancje kredytowe dla MSP będą udzielane jako pomoc de minimis, która stanowi najprostszą formę pomocy publicznej w Unii Europejskiej, gdyż nie podlega obowiązkowi notyfikacji przez Komiskę Europejską. Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu 3 lat.

W Rudzie Śląskiej ponad 99 % firm stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają większość pracujących w sektorze przedsiębiorstw.

 

Bliższych informacji udziela:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel.: +48 22 596 58 81, 801 66 76 55

e-mail: bgk@bgk.com.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe